اطلاعات


تلفن: 22141795 فاکس: 22141790 رایانامه: info[at]rakindej.ir (شایان ذکر است هنگام ارسال ایمیل باید به جای [at] از @ استفاده شود.) نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، بالاتر از میدان قیصر امین پور، خیابان داوود حسینی، پلاک 66

تماس با رکیندژ