پروژه های انجام شده[foogallery id=”774″] عنوان پروژه: احداث پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام خمینی کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران مشاور: مشاور معماری موج نو زیربنا: 38500 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1395 وضعیت پیمان: در دست اجرا

پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام خمینی


[foogallery id=”228″] عنوان پروژه: احداث ساختمان سرپرستی بانک ملت منطقه پنج تهران کارفرما: بانک ملت مشاور: مهندسین مشاور شورا زیربنا: 15980 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1393 وضعیت پیمان: در دست اجرا

ساختمان سرپرستی بانک ملت منطقه پنج تهران[foogallery id=”234″] عنوان پروژه: عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان 229 تختخوابی بروجرد کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی مشاور: مهندسین مشاور همگون زیربنا: 19500 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1390 وضعیت پیمان: در دست اجرا

بیمارستان 229 تختخوابی بروجرد


[foogallery id=”391″] عنوان پروژه: احداث ساختمان مرکز مدیریت شعب استان فارس کارفرما: بانک ملت مشاور: مهندسان مشاور آرکاندید زیربنا: 14500 نوع اسکلت: پیش تنیده سال ساخت: 1390 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

ساختمان مرکز مدیریت شعب استان فارس


[foogallery id=”390″] عنوان پروژه: احداث مجتمع تجاری و اداری نگین تهران کارفرما: شرکت بهساز کاشانه تهران مشاور: شرکت فراطرح آرین بنا زیربنا: 8500 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1390 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

مجتمع تجاری و اداری نگین تهران[foogallery id=”388″] عنوان پروژه: احداث اسکلت و اجرای عملیات خاکی بیمارستان 320 تختخوابی ساری کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی مشاور: مهندسین مشاور شورا زیربنا: 28000 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1388 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

اسکلت و اجرای عملیات خاکی بیمارستان 320 تختخوابی ساری


[foogallery id=”386″] عنوان پروژه: احداث ساختمان مرکز مدیریت شعب استان خراسان جنوبی کارفرما: بانک ملت مشاور: مهندسان مشاور آرکاندید زیربنا: 6500 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1387 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

ساختمان مرکز مدیریت شعب استان خراسان جنوبی


[foogallery id=”385″] عنوان پروژه: احداث مخازن بتنی 15000مترمکعبی ذخیره آب جزیره خارگ کارفرما: پایانه های مواد نفتی ایران مشاور: مهندسان مشاور گزینه زیربنا: 28500 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1385 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

مخازن بتنی 15000مترمکعبی ذخیره آب جزیره خارگ[foogallery id=”383″] عنوان پروژه: اجرای اسکلت و سفتکاری بلوک D از مجموعه برجهای سرو کارفرما: وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری مشاور: تدبیرساحل پارس و فجرتوسعه زیربنا: 21000 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1383 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

اسکلت و سفتکاری بلوک D از مجموعه برجهای سرو


[foogallery id=”475″] عنوان پروژه: احداث دانشکده مهندسی و کشتی سازی بندرعباس کارفرما: دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشاور: مهندسین مشاور نقش پیراوش زیربنا: 7600 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1382 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

دانشکده مهندسی و کشتی سازی بندرعباس


[foogallery id=”543″] عنوان پروژه: احداث ساختمانهای مرکزی و انبار قطعات و محصولات پتروشیمی مارون کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون مشاور: مهندسین مشاور سازه زیربنا: 9850 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1380 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

احداث کارگاه مرکزی و ساختمان‌ها و انبارهای قطعات و محصولات ...[foogallery id=”521″] عنوان پروژه: احداث ساختمانهای گمرک و اداری منطقه ویژه اقتصادی کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی مشاور: مهندسین مشاور شورا زیربنا: 3700 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1379 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

ساختمان‌های گمرک و اداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی


[foogallery id=”544″] عنوان پروژه: احداث ساختمانهای غیرصنعتی شرکت پتروشیمی خوزستان کارفرما: شرکت پتروشیمی خوزستان مشاور: شرکت بین المللی مهندسی ایران زیربنا: 6800 نوع اسکلت: فولادی و بتنی سال ساخت: 1378 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

ساختمانهای غیرصنعتی شرکت پتروشیمی خوزستان
[foogallery id=”545″] عنوان پروژه: احداث مرکـز 30k مـخابـرات قزوین (مینودر) کارفرما: مـخابـرات استان قـزوین مشاور: اداره ساختمان مخابرات قزوین زیربنا: 1500 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1377 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

مرکـز 30k مـخابـرات قزوین ( مینودر )[foogallery id=”512″] عنوان پروژه: احداث کارگاه های تولید کابل 63 کیلـو ولـت کابل البـرز کارفرما: شرکـت کابل البـرز مشاور: شرکـت کابل البـرز زیربنا: 3950 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1376 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

کارگاه‌های تولید کابل 36 کیلو ولت کابل البرز
[foogallery id=”476″] عنوان پروژه: احـداث مـجتمع اداری وتـجاری نور (حافظ) کارفرما: سازمان اتـکا مشاور: اداره ساختمان و تاسیسات اتکا زیربنا: 2500 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1375 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

مـجتمع اداری وتـجاری نور (حافظ)


[foogallery id=”508″] عنوان پروژه: احداث فونداسیون تجهیزات و کارهای سیویل فولاد اسفراین کارفرما: شرکت فولاد اسفراین مشاور: شرکت بین المللی مهندسی ایران زیربنا: 29600 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1380 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

فونداسیون تجهیزات و کارهای سیویل فولاد اسفراینعنوان پروژه: اجرای اسکلت مجتمع مسکونی شهید محلاتی کارفرما: تعاونی مسکن دانشگاه امام حسین مشاور: نمایندگان هیئت مدیره زیربنا: 3400 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1375 وضعیت پیمان: تحویل قطعی عنوان پروژه: احداث شهر کـتاب نواب کارفرما: شهرداری منطقـه 10 مشاور: مهندس نوری مقدم زیربنا: 580 نوع اسکلت: فولادی سال […]

سایر پروژه های خاتمه یافته