چشم انداز و ماموریت


اهداف و ماموریت شرکت
شرکت رکیندژ به یاری تجربه مدیران و پرسنل مجرب خود، در حوزه ساخت و اجرای پروژه های عمرانی در سطح کشور و همچنین با تکیه بر دانش و سوابق علمی و تحصیلی اعضای هیات مدیره خود، سعی در اجرای دقیق و موفق پروژه ها نموده و تاکنون نیز در این امر موفق بوده است.
این شرکت سه اصل مهم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است و بر اساس این اصول اعتماد کارفرمایان خود را جلب می کند، این اصول شامل کیفیت مطلوب، تحویل به موقع و رعایت اصول ایمنی پروژه ها می باشد.
همچنین استفاده از آخرين استانداردها و ضوابط اجرایی، بهره گيري از تكنولوژي نوين، ارائه ابتكارات سازنده و خلاق، بهره گيري از دانش و تجارب متخصصين و كارشناسان از جمله اهداف اصلي شركت بوده كه در طي اين مدت تحقق يافته است.
1- جلب اعتماد و افزایش سطح رضایت کارفرمایان در اجرای پروژه ها
2- ارتقاع سطح کیفیت خدمات فنی و مهندسی
3- اجرای کلیه قوانین و مقررات و نیز نیازمندی ها ی الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست
4- ارتقای سطح ایمنی پروژه ها از طریق کاهش ریسک خطرات ناشی از فعالیت ها
5- پیروی از برنامه زمان بندی پروژه و کنترل و پایش و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن.
6- حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق شناسایی ، ارزیابی ، پایش و هدف گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک
7- آموزش منابع انسانی و ترویج فرهنگ مشارکت همگانی