سایر پروژه های خاتمه یافته


عنوان پروژه: اجرای اسکلت مجتمع مسکونی شهید محلاتی
کارفرما: تعاونی مسکن دانشگاه امام حسین
مشاور: نمایندگان هیئت مدیره
زیربنا: 3400
نوع اسکلت: بتنی
سال ساخت: 1375
وضعیت پیمان: تحویل قطعی

عنوان پروژه: احداث شهر کـتاب نواب
کارفرما: شهرداری منطقـه 10
مشاور: مهندس نوری مقدم
زیربنا: 580
نوع اسکلت: فولادی
سال ساخت: 1376
وضعیت پیمان: تحویل قطعی

عنوان پروژه: احداث دیوار ساحـلـی قـم
کارفرما: دفتر فنی استانداری قم
مشاور: استانداری قم
زیربنا: –
نوع اسکلت: بتنی
سال ساخت: 1376
وضعیت پیمان: تحویل قطعی

عنوان پروژه: احداث مرکـز بـهداشتی و درمانی فـشـم
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مشاور: دفتر فنی دانشگاه شهید بهشتی
زیربنا: 1200
نوع اسکلت: بتنی
سال ساخت: 1377
وضعیت پیمان: تحویل قطعی

عنوان پروژه: احداث ساختمان شعبـه فامنین همدان
کارفرما: بانک مـلی ایران
مشاور: اداره ساختمان بانک ملی
زیربنا: 950
نوع اسکلت: فولادی
سال ساخت: 1377
وضعیت پیمان: تحویل قطعی

عنوان پروژه: اجرای کارهای تاسیساتی برج شماره 7 شهرک غرب
کارفرما: شرکت عمران تکلار
مشاور: دفترفنی شرکت عمران تکلار
زیربنا: 15000
نوع اسکلت: فولادی
سال ساخت: 1380
وضعیت پیمان: تحویل قطعی