ساختمان مرکز مدیریت شعب استان فارس


[foogallery id=”391″]
عنوان پروژه: احداث ساختمان مرکز مدیریت شعب استان فارس
کارفرما: بانک ملت
مشاور: مهندسان مشاور آرکاندید
زیربنا: 14500
نوع اسکلت: پیش تنیده
سال ساخت: 1390
وضعیت پیمان: تحویل قطعی