ساختمان مرکز مدیریت شعب استان خراسان جنوبی


[foogallery id=”386″]
عنوان پروژه: احداث ساختمان مرکز مدیریت شعب استان خراسان جنوبی
کارفرما: بانک ملت
مشاور: مهندسان مشاور آرکاندید
زیربنا: 6500
نوع اسکلت: بتنی
سال ساخت: 1387
وضعیت پیمان: تحویل قطعی