ساختمانهای غیرصنعتی شرکت پتروشیمی خوزستان


عنوان پروژه: احداث ساختمانهای غیرصنعتی شرکت پتروشیمی خوزستان
کارفرما: شرکت پتروشیمی خوزستان
مشاور: شرکت بین المللی مهندسی ایران
زیربنا: 6800
نوع اسکلت: فولادی و بتنی
سال ساخت: 1378
وضعیت پیمان: تحویل قطعی