درباره رکیندژ


نام و نام خانوادگی: محمد خسروشاهی سمت: رئيس هيئت مديره رشته تحصیلی: مهندسی عمران ـ عمران تاریخ عضویت: 1376/12/11 نام و نام خانوادگی: اسدالله احمدی سمت: مدير عامل رشته تحصیلی: مهندسی عمران ـ عمران تاریخ عضویت: 1374/04/07 نام و نام خانوادگی: ناصرحسن زاده سمت: عضو هیات مدیره رشته تحصیلی: مهندسی […]

اعضای هیات مدیره


اهداف و ماموریت شرکت شرکت رکیندژ به یاری تجربه مدیران و پرسنل مجرب خود، در حوزه ساخت و اجرای پروژه های عمرانی در سطح کشور و همچنین با تکیه بر دانش و سوابق علمی و تحصیلی اعضای هیات مدیره خود، سعی در اجرای دقیق و موفق پروژه ها نموده و […]

چشم انداز و ماموریت