‎آرشیو روزانه: می 21, 2016


عنوان پروژه: احداث اسکلت و اجرای عملیات خاکی بیمارستان 320 تختخوابی ساری کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی مشاور: مهندسین مشاور شورا زیربنا: 28000 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1388 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

اسکلت و اجرای عملیات خاکی بیمارستان 320 تختخوابی ساری

عنوان پروژه: اجرای اسکلت و سفتکاری بلوک D از مجموعه برجهای سرو کارفرما: وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری مشاور: تدبیرساحل پارس و فجرتوسعه زیربنا: 21000 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1383 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

اسکلت و سفتکاری بلوک D از مجموعه برجهای سروعنوان پروژه: احداث ساختمانهای مرکزی و انبار قطعات و محصولات پتروشیمی مارون کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون مشاور: مهندسین مشاور سازه زیربنا: 9850 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1380 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

احداث کارگاه مرکزی و ساختمان‌ها و انبارهای قطعات و محصولات ...عنوان پروژه: احداث ساختمانهای گمرک و اداری منطقه ویژه اقتصادی کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی مشاور: مهندسین مشاور شورا زیربنا: 3700 نوع اسکلت: فولادی سال ساخت: 1379 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

ساختمان‌های گمرک و اداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی


عنوان پروژه: احداث ساختمانهای غیرصنعتی شرکت پتروشیمی خوزستان کارفرما: شرکت پتروشیمی خوزستان مشاور: شرکت بین المللی مهندسی ایران زیربنا: 6800 نوع اسکلت: فولادی و بتنی سال ساخت: 1378 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

ساختمانهای غیرصنعتی شرکت پتروشیمی خوزستان


عنوان پروژه: احداث فونداسیون تجهیزات و کارهای سیویل فولاد اسفراین کارفرما: شرکت فولاد اسفراین مشاور: شرکت بین المللی مهندسی ایران زیربنا: 29600 نوع اسکلت: بتنی سال ساخت: 1380 وضعیت پیمان: تحویل قطعی

فونداسیون تجهیزات و کارهای سیویل فولاد اسفراین