مـجتمع اداری وتـجاری نور (حافظ)


عنوان پروژه: احـداث مـجتمع اداری وتـجاری نور (حافظ)
کارفرما: سازمان اتـکا
مشاور: اداره ساختمان و تاسیسات اتکا
زیربنا: 2500
نوع اسکلت: فولادی
سال ساخت: 1375
وضعیت پیمان: تحویل قطعی