مسجد بـزرگـراه قم – تهران


عنوان پروژه: احداث مسجد بـزرگـراه قم – تهران
کارفرما: شرکـت مـلـی فـولاد ایران
مشاور: شرکت شفاپی
زیربنا: 2400
نوع اسکلت: بتنی
سال ساخت: 1375
وضعیت پیمان: تحویل قطعی