مرکـز 30k مـخابـرات قزوین ( مینودر )


[foogallery id=”545″]
عنوان پروژه: احداث مرکـز 30k مـخابـرات قزوین (مینودر)
کارفرما: مـخابـرات استان قـزوین
مشاور: اداره ساختمان مخابرات قزوین
زیربنا: 1500
نوع اسکلت: بتنی
سال ساخت: 1377
وضعیت پیمان: تحویل قطعی