فونداسیون تجهیزات و کارهای سیویل فولاد اسفراین


عنوان پروژه: احداث فونداسیون تجهیزات و کارهای سیویل فولاد اسفراین
کارفرما: شرکت فولاد اسفراین
مشاور: شرکت بین المللی مهندسی ایران
زیربنا: 29600
نوع اسکلت: بتنی
سال ساخت: 1380
وضعیت پیمان: تحویل قطعی