دانشکده مهندسی و کشتی سازی بندرعباس


[foogallery id=”475″]
عنوان پروژه: احداث دانشکده مهندسی و کشتی سازی بندرعباس
کارفرما: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مشاور: مهندسین مشاور نقش پیراوش
زیربنا: 7600
نوع اسکلت: بتنی
سال ساخت: 1382
وضعیت پیمان: تحویل قطعی