بانـک سـپـه دولت آباد


عنوان پروژه: بانـک سـپـه دولت آباد
کارفرما: بانـک سـپـه
مشاور: اداره ساختمان و تاسیسات بانک سپه
زیربنا: 650
نوع اسکلت: فولادی
سال ساخت: 1377
وضعیت پیمان: تحویل قطعی