اسکلت و سفتکاری بلوک D از مجموعه برجهای سرو


[foogallery id=”383″]
عنوان پروژه: اجرای اسکلت و سفتکاری بلوک D از مجموعه برجهای سرو
کارفرما: وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
مشاور: تدبیرساحل پارس و فجرتوسعه
زیربنا: 21000
نوع اسکلت: فولادی
سال ساخت: 1383
وضعیت پیمان: تحویل قطعی