درباره رکیندژ


شرکت رکیندژ در تیرماه سال 1374 با هدف ارائه خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، مدیریت و اجرای پروژه های ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی، تحت شماره 114266 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران تاسیس گردید.
این شرکت با بیش از بیست سال سابقه فعالیت، ارائه خدمات در قالب:
• ساختمان های مسکونی ، آموزشی ، اداری و تجاری
• ساختمان های بیمارستانی ، بهداشتی و درمانی
• ابنیه و ساختمان های صنعتی در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی
• ابنیه و ساختمان های صنعتی در حوزه معادن و فولاد
• احداث مخازن ذخیره آب و نفت
• اجرای سازه های سنگین بتنی و فلزی
در داخـل و خـارج کشور به موسسـات و سازمان های کارفرمایـی ؛ افتخار می نماید که تا کنون کلیـه پروژه های مورد تعهـد خود را بـدون استثناء با کیفیـت مطلـوب و بدون تاخیر و در اغلب موارد زودتر از موعـد مقـرر قراردادی با کیفیت مورد تایید کارفرما، اتمام و به بهـره برداری رسانده است.